Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Οι λύσεις του 3ου Θέματος από τον Θανάση Βρακόπουλο

Γιατί δεν πρέπει να αποκλεισθούν οι λύσεις του τρίτου θέματος στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν πίνακες.

Επειδή έγινε πολύς λόγος για το αν πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο τρίτο θέμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων πίνακες, έχω υποχρέωση απέναντι στους μαθητές που διδάσκω αυτό το μάθημα να πω την άποψή μου.

Κατά την άποψή μου δεν είναι σωστό να αποκλείσουμε τις λύσεις που δόθηκαν από τους μαθητές στο τρίτο θέμα και χρησιμοποιούσαν πίνακα. Δηλαδή είτε χρησιμοποιήσουν πίνακα είτε όχι η λύση του θέματος πρέπει να θεωρηθεί σωστή. Άλλωστε μικρός αριθμός μαθητών θα πρέπει να έγραψαν τον αλγόριθμο του τρίτου θέματος χωρίς να χρησιμοποιήσουν πίνακα. Αν η επιτροπή επιλογής θεμάτων ήθελε το συγκεκριμένο θέμα να λυθεί χωρίς πίνακα έπρεπε να το είχε διευκρινίσει (πρέπει να αντιμετωπίζουμε και θέματα που θα λύνονται χωρίς πίνακες και χωρίς την εφαρμογή προκατασκευασμένων αλγόριθμων). Το τρίτο θέμα από μόνο του είχε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας, η μη χρήση πινάκων κάνει τη λύση του ακόμη ποιο δύσκολη.

Την άποψη αυτή την στηρίζω στους παρακάτω συλλογισμούς:

1. Ο σκοπός του μαθήματος είναι ο μαθητής να μπορεί να περιγράψει την λύση ενός προβλήματος αλγοριθμικά.

2. Όταν γράφουμε έναν αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα δεν δηλώνουμε πουθενά τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιήσουμε έτσι δεν δηλώνουμε ούτε τους πίνακες.

3. Ο Αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα είναι ένας τρόπος περιγραφής της λύσης ενός προβλήματος είναι ο προτιμότερος από άλλους τρείς τρόπους (φυσική γλώσσα κατά βήματα, διαγραμματικές τεχνικές, ελεύθερο κείμενο). Δεν υπάρχει υπολογιστική μηχανή που να εκτελεί αλγόριθμο.

4. Υπάρχουν προγράμματα που εκτελούν έναν αλγόριθμο και αυτά έχουν γραφεί από συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένους κανόνες, δεν μπορεί η ψευδογλώσσα που διδάσκονται και στην οποία διαγωνίζονται οι μαθητές να προσαρμόζεται σε αυτούς τους κανόνες.

5. Την μετατροπή σε εκτελέσιμη μορφή ενός αλγόριθμου την αναλαμβάνουν οι γλώσσες προγραμματισμού. Γλώσσες προγραμματισμού υπάρχουν πάρα πολλές και αντιμετωπίζουν τους πίνακες με διαφορετικούς τρόπους. Άλλες επιτρέπουν την δήλωση πίνακα την στιγμή εκτέλεσης του προγράμματος και άλλες την στιγμή τις μετάφρασης.

6. Ενώ στην ψευδογλώσσα οι εκχωρήσεις: Αß2, Αß5/4 δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα, σε μια γλώσσα προγραμματισμού όμως θα δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα.

7. Η εντολή εισόδου «Διάβασε Κ» στην ψευδογλώσσα δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο και δεν δημιουργεί πρόβλημα, σε μια γλώσσα προγραμματισμού όμως μια απλή Read(K) ή scanf(k) θα ήταν καταστροφική για το πρόγραμμα αν κατά την εκτέλεση δεν δίνονταν δεδομένε ιδίου τύπου με τις αντίστοιχες μεταβλητές.

Άρα το να χαρακτηρίσουμε στην ψευδογλώσσα κάτι σαν σωστό ή λάθος με κριτήριο τους κανόνα που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού δεν είναι ούτε πρέπον ούτε λογικό.

Έτσι απόλυτα σωστό ή λάθος ως προς την χρήση μεταβλητών ή πινάκων στην στον προγραμματισμό γενικά δεν υπάρχει.Είναι λοιπόν, λάθος να επικαλούμαστε τον τρόπο δημιουργίας πινάκων ή δέσμευσης μνήμης στην ψευδολώσσα. Καθώς η ψευδογλωσσα δεν εκτελείται, ο αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα δεν είναι πρόγραμμα γλώσσας προγραμματισμού.

Άλλωστε οι παρακάτω αλγόριθμοι είναι ισοδύναμοι.

Για Ι από 1 μέχρι 30

Διάβασε Α[Ι]

Τέλος_Επανάληψης
Αρχή_επανάληψης

Διάβασε Ν

Μέχεις_ότου Ν=30

Για Ι από 1 μέχρι Ν

Διάβασε Α[Ι]

Τέλος_Επανάληψης


Και οι δυο διαβάζουν 30 δεδομένα τα οποία καταχωρούνται σε πίνακα με διαφορετικό τρόπο.

Ο σκοπός ενός αλγόριθμου είναι να μπορεί να επιλύει όλα τα ομοειδή προβλήματα και με αυτήν την έννοια ο παραπάνω αλγόριθμος μπορεί να γραφεί και με την μορφή

Αρχή_επανάληψης

Διάβασε Ν

Μέχεις_ότου Ν>0

Για Ι από 1 μέχρι Ν

Διάβασε Α[Ι]

Τέλος_Επανάληψης

Φυσικά το Ν δεν μπορεί να είναι αρνητικός η μηδέν. Αυτό το εξασφαλίζουν οι εντολές:

Αρχή_επανάληψης

Διάβασε Ν

Μέχεις_ότου Ν>0

Αυτός ο αλγόριθμος μπορεί πλέον να εφαρμοσθεί σε οποιοδήποτε πλήθος δεδομένων.

Θα μπορούσε στο τρίτο θέμα να υπήρχε το ερώτημα: «Να βρεθεί πόσοι μαθητές είχαν επίδοση πάνω από το μέσο όρο των επιδόσεων». Ποια λύση θα δινόταν στο ερώτημα αυτό;

Τέλος θα δεχθώ την άποψη της επιτροπής επιλογής θεμάτων αν μας υποδείξουν, πως θα λυθούν οι παρακάτω ασκήσεις του «ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ» Έκδοση 2008, τις μεταφέρω όπως είναι γραμμένες.

Σελίδα 34 ΔΣ3. Έστω ότι θέλουμε να διατάξουμε τους μαθητές μίας τάξης κατά φθίνουσα σειρά ύψους. Η τεχνική που θα ακολουθήσουμε είναι η εξής. Αρχικά, τοποθετούμε τους μαθητές σε μία τυχαία σειρά. Κατόπιν συγκρίνουμε το δεύτερο με τον πρώτο και αν χρειασθεί τους αντιμεταθέτουμε ώστε πρώτος να είναι ο ψηλότερος. Στη συνέχεια θεωρούμε τον τρίτο και τον τοποθετούμε στη σωστή σειρά σε σχέση μεν πρώτο και το δεύτερο. Κατ' αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε μέχρι να τοποθετήσουμε στη σωστή σειρά όλους τους μαθητές. Να σχεδιασθεί ένας αλγόριθμος που να υλοποιεί αυτή τη μέθοδο ταξινόμησης.

Σελίδας 35 ΔΣ4. Ένας μαθητής έχει μια συλλογή από δίσκους CD και για κάθε CD έχει καταγράψει στον υπολογιστή τον τίτλο και την χρονιά έκδοσης του. Να ταξινομηθούν τα CD με βάση την χρονιά και να υπολογισθεί ο αριθμός των CD που έχει ο μαθητής με χρονολογία έκδοσης πριν από το 1995.»

Σελίδα 43 ΔΣ4. Στη βιβλιοθήκη ενός σχολείου υπάρχουν πολλά βιβλία σχετικά με τη γεωγραφία και τα ταξίδια. Έστω ότι κάθε βιβλίο έχει ένα μοναδικό κωδικό και καταχωρείται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ο τίτλος και ο συγγραφέας κάθε βιβλίου. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το όνομα ενός συγγραφέα και θα βρίσκει τον κωδικό (ή τους κωδικούς) και τον τίτλο (ή τους τίτλους) των βιβλίων αυτού του συγγραφέα που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη.Πως σχολιάζετε τον αλγόριθμο;

Σελίδα 55 ΔΣ4 Έστω ότι έχεις τον παρακάτω αλγόριθμο :

Αλγόριθμος Ευθεία_Ανταλλαγή

Δεδομένα // Α //

Για i από 1 μέχρι η-1

Για j από 1 μέχρι η-1

Αν A[j+1] < A[j] τότε

Αντιμετάθεσε A[j+1], A[j]

Τέλος_αν

Τέλος_επανάληψης

Εκτύπωσε A[j]

Τέλος_επανάληψης

Αποτελέσματα / / Α / /

Τέλος Ευθεία_Ανταλλαγή

Μήπως η εντολή:

Δεδομένα // όνομα, επίδοση, Ν //

Θα έλυνε το πρόβλημα αλλά, θα αφαιρούσε από τον μαθητή 4 μονάδες;Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι κατά τα τελευταία χρόνια τα θέματα δεν έχουν διαβαθμίσεις δυσκολίας με αποτέλεσμα μεγάλα ποσοστά μαθητών να γράφουν κάτω από τη βάση. Τα θέματα λοιπόν πρέπει να περιλαμβάνουν ερωτήσεις θεωρίας και διαβάθμιση στο βαθμό δυσκολίας ώστε να κυμαίνονται αναλόγως οι βαθμολογίες των μαθητών. Υπάρχουν μαθητές που ξεσκονίζουν το βιβλίο με σκοπό να γράψουν κάτι στην θεωρία αλλά ερωτήσεις θεωρητικές δεν βρίσκουν στα θέματα.

Είναι εύκολο να δημιουργηθούν θέματα στα οποία θα απαντήσουν ελάχιστοι μαθητές. Είναι όμως δύσκολο να δημιουργηθούν θέματα μέσα από τα οποία θα διαφανούν όλες οι βαθμολογίες. (δεν μπορεί το 60% των μαθητών να γράφουν κάτω από την βάση).

Ας πούμε τελικά στους μαθητές μας τι ζητάμε από το μάθημα αυτό.

Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία

Με τιμή

Θανάσης Βρακόπουλος
ΠΗΓΗ : alfavita

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου