Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010

Ανοικτή επιστολή προς την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, του Αθανάσιου Βρακόπουλου

Ανοικτή επιστολή προς την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, του Αθανάσιου Βρακόπουλου

04/07/2010 - 23:39


Ανοικτή επιστολή προς την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Επανέρχομαι στη συζήτηση που έχει αρχίσει σχετικά με το τρίτο θέμα των Πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», αν και σε λίγο καιρό θα έχουμε τις βαθμολογίες.

Έχουν γραφεί πολλά και από αυτά νομίζω ότι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το θέμα αυτό μπορεί να λυθεί και με την χρήση πινάκων, αλώστε αυτή την άποψη κρύβει η μετέπειτα οδηγία της Κ. Ε. Ε. προς τους βαθμολογητές των γραπτών.

Η Κ. Ε. Ε. δεν πήρε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση ως όφειλε αλλά κράτησε μια μεσοβέζικη στάση. Έπρεπε να δηλωθεί καθαρά αν:

· οι απαντήσεις των μαθητών που χρησιμοποίησαν πίνακα για την λύση του τρίτου θέματος είναι λάθος, μηδενίστε την απάντηση ή

· οι απαντήσεις των μαθητών που χρησιμοποίησαν πίνακα για την λύση του τρίτου θέματος είναι σωστές, βαθμολογήστε τα γραπτά κανονικά

Ταυτόχρονα και τα δυο δεν μπορεί να συμβαίνουν. Αντί λοιπόν να τοποθετηθεί ξεκάθαρα στέλνει την παρακάτω οδηγία προς τους βαθμολογητές.

Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε γιατί δόθηκε η συγκεκριμένη οδηγία προς τους βαθμολογητές. Από την οδηγία αυτή δυο συμπεράσματα μπορούν να βγουν:

1. Η Κ. Ε. Ε. έκανε λάθος αρχικά και μη θέλοντας να το αναγνωρίσει ρίχνει την ευθύνη στους βαθμολογητές να βαθμολογήσουν όπως θέλουν.

2. Η αρχική της τοποθέτηση ήταν σωστή αλλά στέκεται γενναιόδωρη προς μερικούς μαθητές (αυτούς που χρησιμοποίησαν πίνακα.)

Η οδηγία λέει μεταξύ των άλλων «Επομένως όσα ερωτήματα του θέματος απαντήθηκαν με χρήση πίνακα ΔΕΝ πρέπει να βαθμολογηθούν με το σύνολο των μονάδων που τους αναλογούν. Οι μονάδες που θα αφαιρεθούν ανά ερώτημα είναι στην κρίση του βαθμολογητή».

Δηλαδή σύμφωνα με την άποψη της Κεντρικής Επιτροπής Θεμάτων» μπορεί ο βαθμολογητής να βαθμολογεί ένα θέμα θετικών επιστημών με υποκειμενικά κριτήρια. Δηλαδή η ίδια απάντηση ενός θέματος μπορεί να βαθμολογείται με 20 και με 0.

Ας εξετάσουμε την οδηγία αυτή αν είναι σωστή. Η οδηγία αναφέρεται στην παράγραφο 3.3 της σελίδας 56 του βιβλίου.

Η παράγραφος αυτή αναφέρει τα εξής:

«Με τον όρο στατική δομή δεδομένων εννοείται ότι το ακριβές μέγεθος της απαιτούμενης κύριας μνήμης καθορίζεται κατά την στιγμή του προγραμματισμού τους, και κατά συνέπεια κατά την στιγμή της μετάφρασής τους και όχι κατά την στιγμή της εκτέλεσης τους προγράμματος.»

Δηλαδή το βιβλίο μιλά για «προγραμματισμό και μετάφραση» προγράμματος, αναφερόμενο σε γλώσσες προγραμματισμού και όχι σε αλγόριθμο, διότι μόνο τα προγράμματα μεταγλωττίζονται. Το πρόγραμμα είναι μια αυστηρή εκδοχή του αλγόριθμου, το πρόγραμμα υπόκειται σε περιορισμούς ανάλογα με την γλώσσα προγραμματισμού. Ο αλγόριθμος είναι η αυστηρή αλγοριθμική περιγραφή της λύσης του προβλήματος, πρέπει να ικανοποιεί πέντε κριτήρια: α) εισόδου, β) εξόδου, γ) καθοριστικότητας δ)περατότητας, ε) αποτελεσματικότητας. Ένας αλγόριθμος μπορεί να γραφτεί με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους, δεν υπόκειται σε περιορισμούς γλωσσών προγραμματισμού. Ένας αλγόριθμος εξ ορισμού μπορεί να γίνει πρόγραμμα σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, αλλά και ένα πρόγραμμα μπορεί να γίνει αλγόριθμος στην περίπτωση αυτή ο αλγόριθμος θα χάσει την αυστηρότητα της γλώσσας προγραμματισμού.

Στον αλγόριθμο δεν δηλώνουμε μεταβλητές ούτε πίνακες. Στις γλώσσες προγραμματισμού αυτό είναι απαραίτητο.

Θα είχαμε την ίδια άποψη με την Κ. Ε. Ε. αν μιλούσαμε για πρόγραμμα αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με αλγόριθμο, αυτό που ζητούσε το τρίτο θέμα.

Ας δούμε μερικά από τα πολύ λίγα παραδείγματα του βιβλίου. Στα παραδείγματα αυτά γίνεται η χρήση των πινάκων με τον ίδιο τρόπο που τους χρησιμοποίησαν οι μαθητές στο τρίτο θέμα. Τα παραδείγματα αυτά δεν τα έχει λάβει υπ’ όψη της καθόλου η Κ. Ε. Ε διότι αν διάβαζαν λίγο περισσότερο το βιβλίο θα έβλεπαν πως είναι ξεκάθαρα ανακόλουθοι.

Πρώτη αναφορά

Σελίδα 188 του «Βιβλίου του Μαθητή»

Παράδειγμα 2

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει τα βασικά στατιστικά μεγέθη, τη μέση τιμή, την τυπική απόκλιση και τη διάμεσο τιμή Ν ακεραίων αριθμών, όπου Ν είναι από 2 μέχρι 100.

Λύση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στατιστική

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ:

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι,Ν, Χ[100], Άθροισμα, Άθροισμα_2, Βοηθητική

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΤ,Τυπ_Απόκλιση, Διάμεσος

ΑΡΧΗ

ΓΡΑΨΕ «Δώσε το πλήθος των αριθμών (μέγιστο 100)»

ΔΙΑΒΑΣΕ Ν

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν

ΓΡΑΨΕ «Δώσε τον» , Ι, «-το αριθμό»

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ[Ι]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Με το σκεπτικό ότι ένα πρόγραμμα μπορεί να γίνει αλγόριθμος και το αντίστροφο. Το παραπάνω πρόγραμμα θα γραφόταν σε αλγόριθμο ως εξής:

Αλγόριθμος Στατιστική

Γράψε «Δώσε Το Πλήθος Των Αριθμών (Μέγιστο 100)»

Διάβασε Ν

Για Ι Από 1 Μέχρι Ν

Γράψε «Δώσε Τον» , Ι, «-Το Αριθμό»

Διάβασε Χ[Ι]

Τέλος _Επανάληψης

Και ένα σημαντικότερο λάθος διαβάζεται το Ν χωρίς να ελέγχετε αν έχει ξεπεράσει το 100.

Δεύτερη αναφορά

Σελίδα 91 από το «Τετράδιο του Μαθητή»

Παράδειγμα 3

Δίνονται δύο ταξινομημένοι κατά αύξουσα σειρά μονοδιάστατοι ακεραίων αριθμών. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να συγχωνεύει τους δύο πίνακες σε ένα τρίτο ο οποίος να είναι επίσης ταξινομημένος κατά αύξουσα σειρά. Οι δύο αρχικοί πίνακες δεν μπορούν να περιέχουν περισσότερα από 100 στοιχεία ο καθένας.

……………

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συγχώνευση

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ:Α[100], Β[100], Γ[200], Ι, J, Κ, Ν, Μ, Λ

! Α και Β αρχικοί ! Γ τελικός πίνακας

ΑΡΧΗ

! διάβασε τα δεδομένα

ΓΡΑΨΕ «Δώσε το πλήθος των στοιχείων του πίνακα Α (<100)»

ΔΙΑΒΑΣΕ Ν

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν

ΔΙΑΒΑΣΕ Α[Ι]

ΤΕΛΟΣ_ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ «Δώσε το πλήθος των στοιχείων του πίνακα Β(<100)'

ΔΙΑΒΑΣΕ Μ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Μ

ΔΙΑΒΑΣΕ Β[Ι]

ΤΕΛΟΣ _ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

…….

Ως αλγόριθμος θα γραφεί:

Αλγόριθμος Συγχώνευση

Γράψε «Δώσε το πλήθος των στοιχείων του πίνακα Α (<100)»

Διάβασε Ν

Για Ι από 1 μέχρι Ν

Διάβασε Α[Ι]

Τέλος_ Επανάληψης

Γράψε «Δώσε το πλήθος των στοιχείων του πίνακα Β(<100)'

Διάβασε Μ

Για Ι από 1 μέχρι Μ

Διάβασε Β[Ι]

Τέλος_ ΕπανάληψηςΤρίτη αναφορά

Σελίδα 88 από το «Τετράδιο του Μαθητή»

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο διαβάζει τα ονόματα 50 αεροπορικών εταιρειών και τις αντίστοιχες εισπράξεις τους. Να τυπώνει τα ονόματα των εταιρειών που έχουν εισπράξεις περισσότερες από τον μέσο όρο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αεροπορικές_εταιρείες

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ν,Ι, Εισπράξει ς[50], Σύνολο

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Εταιρεία [50]

ΑΡΧΗ

ΑΡΧΗ_ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ «Αριθμός εταιρειών., (μικρότερο από 50)»

ΔΙΑΒΑΣΕ ν

ΜΕΧΡΙΣ_ ΟΤΟΥ ν<=50

Σύνολο <- 0

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν

ΓΡΑΨΕ «Δώσε αεροπορική εταιρεία ...'

ΔΙΑΒΑΣΕ Εταιρεία [Ι]

ΓΡΑΨΕ «Δώσε εισπράξεις»

ΔΙΑΒΑΣΕ Εισπράξεις [Ι]

Σύνολο <- Σύνολο +Εισπράξεις[Ι]

ΤΕΛΟΣ_ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΩς αλγόριθμος θα γραφεί:

Αλγόριθμος Αεροπορικές _εταιρείες

Αρχή_ Επανάληψης

Γράψε «Αριθμός εταιρειών., (μικρότερο από 50)»

Διάβασε ν

Μέχρις_ Ότου ν<=50

Σύνολο <- 0

Για Ι από 1 μέχρι Ν

Γράψε «Δώσε αεροπορική εταιρεία ...'

Διάβασε Εταιρεία [Ι]

Γράψε «Δώσε εισπράξεις»

Διάβασε Εισπράξεις [Ι]

Σύνολο <- Σύνολο +Εισπράξεις[Ι]

Τέλος_ ΕπανάληψηςΠαρατήρηση:

Όλα τα παραπάνω προβλήματα λύνονται με την ίδιο τρόπο. Δηλώνονται πίνακες πολλών θέσεων (100,50,200) και από τις θέσεις αυτές χρησιμοποιούνται μόνο μερικές (Ν,Μ τα Ν,Μ διαβάζονται). Τον τρόπο αυτό ακολούθησαν οι μαθητές μας για την λύση του τρίτου θέματος. Αν είναι λάθος αυτός ο τρόπος λύσης γιατί υπάρχει στο βιβλίο σε παραδείγματα; Οι μαθητές μας για την λύση του τρίτου θέματος ακολούθησαν έναν τρόπο αποδεκτό, επιστημονικά τεκμηριωμένο, χρησιμοποιούμενο στα σχολικά βιβλία και εσείς τον βγάλατε λάθος.

Εξηγήστε μου σας παρακαλώ: Αν σε πρόγραμμα που εκτελείται σε μηχανή, μπορούμε να δηλώσουμε πίνακα πολλών θέσεων και να χρησιμοποιήσουμε μόνο μερικές από αυτές τις θέσεις, τότε γιατί να μη μπορεί να γίνει το ίδιο σε αλγόριθμο ο οποίος δεν μεταγλωττίζεται και μεταγλωττισμένος δεν τρέχει σε κάποια μηχανή;

Θέλουμε μια απάντηση έγκυρη ως γονείς και ως καθηγητές που θα διδάξουμε το μάθημα αυτό την επόμενη χρονιά: δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν κενά ως προς τον τρόπο χρήσης των πινάκων.

Η παραπάνω οδηγία δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και προκαλεί σύγχυση.


Με τιμή

Βρακόπουλος Αθανάσιος

Υποδιευθυντής του 2ου Γ.Ε.Λ. Κατερίνης
ΠΗΓΗ : alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου